Redovisning

Då behöver du en interim redovisningsekonom

Orsaken till att behov av en redovisningskonsult uppstår varierar. Vanligtvis uppstår behovet kortsiktig störning, det vill säga vid en sjukskrivning, föräldraledighet eller när en medarbetare säger upp sig. Då kan vi erbjuda en lösning som gör att er verksamhet fortsätter under normala rutiner tills en lösning är på plats.

Vilken redovisningsekonom behövs.

Valet av vilken redovisningsekonom som behövs sätts utifrån en kartläggning av uppdraget hos kund. Med utgångspunkt från era specifika behov kan vi snabbt hjälpa till att matcha rätt person till uppdraget.

Besitter kunskap och erfarenhet av en eller flera:

• Löpande redovisning

• Månads- och årsbokslutsdokumentation

• Redovisningsprinciper som K2, K3

• Kunniga inom flera ekonomisystem

• Skatt- & moms

• Koncernredovisning enligt K3 och IFRS

• Kunskap om konsolideringssystem

• Erfarenhet från börsbolag och/eller revisionsbyrå

Kraven vi ställer på en interim redovisningsekonom

• Dokumenterade referensuppdrag

• Personliga referenser

• Starka redovisningskunskaper

Så arbetar en interim CFO från Bejoin

En interim CFO har erfarenhet från flertalet bolag och kan snabbt sätta sig in i verksamheten och direkt börja arbeta strategiskt. I det strategiska arbetet innefattas uppgifter såsom: budgetering, uppföljning samt analyser, verksamhetsstyrning, affärsutveckling och ett ytterst övergripande ansvar för siffrorna i den löpande redovisning inkluderat bokslut och årsredovisningar.
Rulla till toppen