Konsult- och interimslösningar.

För dig som söker kompetens och erfarenhet inom ekonomi och IT.

01.

Anställd

Hos oss jobbar du heltid som konsult både på kortare och på längre konsultuppdrag. Som konsult på Bejoin utvecklas du snabbt och får en bred erfarenhet under en kort tid.

02.

Associerad konsult

Vi säkerställer att du har en väldokumenterad erfarenhet och har de kunskaper som krävs för uppdraget. Som associerad konsult har du eget företag, men du tar del av vårt nätverk, kunskap och erfarenheter.

03.

Bejoined

För dig som söker en ny utmaning men vill vara säker på att du tar rätt beslut innan du går vidare. Vi erbjuder dig coachning, utbildning och hjälper dig att kunna ta nästa steg.

Rätt kompetens för varje uppdrag

Vi strävar efter att bygga ett nätverk med en bred erfarenhetsbas, där vi arbetar med ständigt erfarenhetsutbyte bland vår personal. Vi säkerställer att den konsult som kommer till just er har den kompetens som krävs för uppdraget. Vi förstår även att ett uppdrag kan förändras på sikt, och vi har även möjlighet att komplettera med punktinsatser och support tillsammans med en av våra seniora CFO- och IT-konsulter vid behov.

Våra konsulter och specialister

Vi tillhandahåller konsulter och interimlösningar inom följande kategorier

CFO

Fokuserar på det strategiska arbetet och innehar det yttersta ansvaret för bolaget/koncernens affärsutveckling och ekonomiska styrning. Är ett säkert och kostnadseffektivt val när det behövs erfarenhet och ett tydligt ledarskap.

Ekonomichef

Arbetar nära verksamheten och ansvarar för den legala redovisningen samt analyserar och beräknar den framtida lönsamheten. Är ett säkert och effektivt sätt för att skapa stabilitet.

Controller

Analyserar och följer upp resultat så att effektiviteten maximeras samt medverkar i utvecklingen av bolaget genom att stötta ledning och verksamheten. Är ett säkert och snabbt sätt att få kontroll på sin lönsamhet.

Redovisning

Har kompetens att ansvara för att hands-on upprätta bokslut, årsredovisningar, moms och skattedeklarationer samt att delta i budget- och prognosprocessen för ett eller flera bolag. Är ett säkert och tryggt sätt för att bibehålla stabilitet.

IT-Utvecklare

Planerar, programmerar och konfigurerar  i ett flertal system. Tar ett personligt ansvar för att leveransen blir bra, i tid och som beställaren vill ha det. Jobbar ofta som del av ett utvecklingsteam. 

IT-Projektledare

Står för det Agila ledarskap som leder utvecklingsteamet gemensamt emot de mål beställaren satt. Projektledaren är ytterst ansvarig för att projekten levereras i tid och håller beställarens specifikationer.  

Behöver du råd?

Genom en omfattande kartläggning och kvalitetssäkring kan vi nå det bästa urvalet och säkerställa rätt ledare eller specialist. Har du frågor eller behöver råd, kontakta oss så hjälper vi dig.

Är du den vi söker?

Vi jobbar med konsultuppdrag och interimslösningar inom ekonomi och IT.

Om Bejoin

Bejoin startades 2021 med mål att finna och erbjuda kvalificerade ekonomer i Mälardalen som brinner för effektivitet. Bejoin utökar 2023 till att även erbjuda kvalificerad IT personal.

Vår mission:

Finna och utbilda konsulter inom ekonomi och IT som kan digitalisera och effektivisera kundernas processer så att kundernas kostnader minskar för tillverkning och administration.

Vår vision:

Att erbjuda konsulter med rätt erfarenhet. Vi vill vara det konsultbolag som företag vänder sig till först vid behov av interimslösningar inom ekonomi och IT. Vi vill kunna erbjuda våra konsulter utvecklingsmöjligheter hos spännande företag samt givande och utvecklande uppdrag.

Rulla till toppen