Ekonomichef

Skapa stabilitet

I rollen som interim ekonomichef handlar arbetet om att kunna leda medarbetarna och ge dem rätt förutsättningar att prestera så bra resultat som möjligt. Vilket handlar mycket om att tillgodose de olika behov som finns hos medarbetarna samt använda de kunskaper och erfarenheter de besitter. För detta krävs en god känsla för att läsa av människor och att inneha en stor empatisk förmåga.

När anlitas en ekonomichef?

När en verksamhet står inför exempelvis en förändring, transformation, förvärv, nedläggningshot eller vid en vakans, är det nödvändigt att ha rätt kompetens ombord. En interim ekonomichef kan starta och för med sig erfarenhet, ett tryggt ledarskap och genomförandekraft.

Vanliga arbetsuppgifter

• Budgetering, uppföljning samt analyser

• Rapportering till ledning, styrelse och ägare

• Bokslutsarbete och kontakt med revisorer

• Verksamhetsstyrning

• Kassaflödesanalyser

• Internkontroll, moms- och skattefrågor

• Avtalshantering

• Ledningsgruppsarbete

• Personalansvar

Kraven vi ställer på interim ekonomichef

• Dokumenterade referensuppdrag

• Personliga referenser

• Starka ledaregenskaper

Så arbetar en interim CFO från Bejoin

En interim CFO har erfarenhet från flertalet bolag och kan snabbt sätta sig in i verksamheten och direkt börja arbeta strategiskt. I det strategiska arbetet innefattas uppgifter såsom: budgetering, uppföljning samt analyser, verksamhetsstyrning, affärsutveckling och ett ytterst övergripande ansvar för siffrorna i den löpande redovisning inkluderat bokslut och årsredovisningar.
Rulla till toppen