Controller

Öka lönsamheten genom ekonomisk kontroll

Controllern använder data hämtat från affärssystemet men även från sidosystem i verksamheten. Analysen av dessa uppgifter kräver goda systemkunskaper och en god analytisk förmåga. Besitter höga kunskaper i Excel, men även i olika BI system som vitaliserar bolagets finansiella och operativa data.

En interim controller behöver vara skicklig på att knyta ihop analys med kommunikation för att få till förändring. I vårt konsultnätverk har vi erfarna controllers som är vana att snabbt sätta sig in i komplexa verksamheter.

Vilken Controller behöver verksamheten

Vi på Bejoin delar upp våra controller i finansiella controller med fokus mot balansräkningen och kassa samt business controller med fokus på resultaträkning och verksamheten. Denna uppdelning gör vi för att matcha rätt erfarenhet till rätt tjänst.

1. Financial Controller

En Financial Controller arbetar med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska transaktioner. I det dagliga arbetar en Redovisningsekonom och en Financial Controller på liknandevis sett till arbetsuppgifter, med skillnaden att en Financial Controller i regel innehar en mer analytisk roll.

Vanliga arbetsuppgifter

• Kommentera finansiella uppgifter/data avseende månatliga ledningsrapporter

• Hantera kvalitetskontroll av finansiella transaktioner och rapportering

• Hantera månadsbokslut, prognoser och budgetuppföljning

• Kontrollera och ansvara för alla fasta kostnader och poster i balansen

• Hantera momsrapportering

• Förbereda underlag inför årsbokslut till externa revisorer

2. Business Controller

En business Controller deltar i den dagliga verksamheten och har ett generellt övergripande ansvar kring att ta fram resultat, planera, rapportera samt att följa budget och prognoser. En business Contoller skall skapa underlag så att bolagets effektivitet ökar genom att stötta ledningen.

Vanliga arbetsuppgifter

• Marginaluppföljning

• Budget och prognos

• Uppföljning av månadsresultat

• Analys och rapportering

• Utveckling av processer

• Interna utbildningar

• Hantering av tidsredovisning

Rulla till toppen