CFO

Chief Financial Officer

CFO / CFO-rollen är en av de viktigaste rollerna i ett företag.
En interim CFO vet vad som skall göras och får jobbet gjort och tillför energi till organisationen med nya perspektiv samt ger ett mervärde till ledningsgruppen.
En Interim CFO väntar inte på att någon annan skall lösa problemet.

Viktiga egenskaper

Strategiskt arbete: Arbetsuppgifterna ligger på en strategisk nivå och detta medför krav på erfarenhet och en god förmåga att kunna delegera operativa uppgifter.

Kapitalanskaffning: Har det yttersta ansvaret för ekonomin och ansvaret för att bolaget har kapital att betala sina skulder och att medel finns tillgängligt för utdelning. Detta medför att en CFO måst ha erfarenhet att förhandla och att rapportera covenanter.

Ledaregenskap: Kunna leda medarbetarna och ge dem rätt förutsättningar att prestera så pass bra resultat som möjligt, vilket handlar om att tillgodose de olika behov som finns hos medarbetarna. För detta krävs en god känsla för att läsa av människor och att inneha en empatisk förmåga.

När anlitas en interim CFO

• I händelse av en transformation eller vändning

• För att implementera strukturer och processer

• Vid ekonomiska funktioner vid brist på ledarskap

• Om det finns behov av stöd i specifika projekt

• I händelse av en vakans eller sjukfrånvaro

• Vid implementering av nya affärssystem

• Vid förvärv eller avyttringar

• I insolvenssituationer

Kraven vi ställer på interim CFO

• Dokumenterade referensuppdrag

• Personliga referenser

• Starka ledaregenskaper

Rulla till toppen